Villawijk De Sanding

Een geweldige foto vandaag in het hart van de Leeuwarder Courant. Woonwijk De Sanding in De Wilgen komt prachtig in beeld op deze luchtfoto. Een gebiedsontwikkeling waarmee we destijds een facet konden toevoegen aan de grote woonkwaliteit in gemeente Smallingerland. Nu, 23 jaar later, heeft de natuur de wijk alleen maar unieker gemaakt en is de waardering voor de woonkwaliteit tot ver buiten de provinciegrenzen bekend. Hoewel het stedenbouwkundig gescheiden lijkt van het dorp weten wij dat de verwevenheid inmiddels groot is. De sociale samenhang is goed voor de lokale middenstand en de voorzieningen.

 

De Sanding is als concept goed uitgepakt. Het was ook de inspiratie voor de ontwikkeling van woonwijk Blitsaerd in Leeuwarden waar we momenteel samen met de gemeente Leeuwarden een nieuwe fase bouwrijp aan het maken zijn. Een aantal van de medewerkers die destijds betrokken waren bij De Sanding werken nu aan Blitsaerd ook dat maakt ons trots als we dit artikel zien. Het is zonder meer goed wonen in Friesland.

 

Wind Groep werkt momenteel aan de volgende gebiedsontwikkelingen:

 

  • Leeuwarden Blitsaerd, aanleg en verkoop van 70 vrije bouwkavels aan open vaarwater en 41 projectmatig te ontwikkelen vrijstaande bungalows.
  • Leeuwarden, de bouw van een 5MW zonneweide
  • Lemmer Hof van Holland, ontwikkeling van gemengde woonwijk deels aan open vaarwater
  • Lemmer Lemsterpark, aanleg en verkoop van bedrijventerrein met ruime vrije kavels op zichtlocatie aan de A6 met 3 woon- werk kavels.
  • Lemmer, de ontwikkeling van een 2MW zonneweide
  • Nij Beets, de ontwikkeling van 6 bouwkavels en een 2MW zonneweide.

Gasloos bouwen vanaf 1 juli 2018

Met de bestaande gasaansluitplicht (gaswet) hebben netbeheerders, zoals Liander en Stedin, nog de wettelijke taak om kleinverbruikers en grootverbruikers te voorzien van een aansluiting op het gastransportnet. Deze gasaansluitplicht vervalt op 1 juli 2018.

 

Het vervallen van deze wet heeft grote gevolgen voor nieuwbouw. Door de wetswijziging komt er een verbod om nieuwbouwwoningen, waarvoor de vergunning is aangevraagd na 1 juli 2018, aan te sluiten op het gasnet. Er zal dus gasloos gebouwd moeten worden.

 

Het is van belang dat u daar rekening mee houdt ook als u al een kavel gekocht heeft, maar nog geen omgevingsvergunning verkregen heeft voor uw nieuw te bouwen woning!

 

Wind Groep is al langere tijd bezig om haar ontwikkelingen te verduurzamen en bij te dragen aan de transitie. Een mooi voorbeeld hiervan is de tweede fase van woonwijk Blitsaerd in Leeuwarden. In dit project is ruimte gereserveerd voor een zonneweide om op een duurzame manier in de energie te voorzien. Blitsaerd Solar heeft vergunning gekregen voor een veldopstelling met zonnepanelen welke voldoende energie genereert voor de hele woonwijk alsmede een deel van Kammingaburen. Niet alleen kan daardoor de tweede fase van Blitsaerd geheel aardgasloos aangelegd worden, ook de bewoners van de eerste fase kunnen meedoen om hun stroomverbruik duurzaam te regelen.

 

 

 

Ons bedrijf Wind Solar heeft de ambitie om met opdrachtgevers nieuwe projecten te realiseren. Wij komen het best tot ons recht bij het organiseren van het voortraject (planologische aspecten, bestemmingsplan, omgevingsvergunningen, effectieve SDE aanvragen etc) alsmede in de realisatie- en exploitatie fase.

 

Wind Solar is autonoom en zal onafhankelijk van derden de belangen van de grondeigenaar behartigen. Wind Solar BV is uw betrouwbare partner voor de realisatie van zonneparken zowel op daken als in veldopstellingen.

 

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over dit artikel.

Werkbezoek Commissaris van de Koning Fryslân

Vandaag hebben wij het genoegen gehad om de heer Arno Brok bij ons op kantoor te mogen ontvangen. De Commissaris van de Koning in Fryslân bezoekt deze periode een aantal Friese bedrijven en wilde ook met ons in gesprek. Diverse onderwerpen zijn de revue gepasseerd en wij hebben goed kunnen toelichten hoe wij als Wind Groep in de hedendaagse markt opereren. Op zijn beurt heeft de Commissaris inzicht gegeven in het functioneren van het provinciaal bestuur en zijn ambities als bestuurder in Friesland.

We zijn ingenomen met zijn oprechte belangstelling en zijn overtuigd van het feit dat we met de heer Brok een ware ambassadeur voor onze mooie provincie hebben. Dat is met CH2018 voor de boeg een perfecte combinatie.

Lid VSG
NEN
WBC