Wind Groep
Wind Solar Zonnepanelen
Wind Groep
Wind Solar Zonnepanelen

Wind Solar

Met onze ruime ervaring in circulair bouwen en een gezonde ambitie op het vlak van biobased bouwen en renewable energy is Wind Solar BV opgericht. Een solitaire entiteit welke onafhankelijk van Wind Groep de taak heeft meegekregen om waar mogelijk te participeren in projecten voor het opwekken van duurzame energie. We zijn betrokken bij diverse gebiedsontwikkelingen waar opwekking van zonne-energie ingepast wordt ten behoeve van het realiseren van aardgasloze woonwijken. Daarnaast nemen we initiatief om grondeigenaren te ontzorgen bij de realisatie van zonne-parken.

Wind Solar heeft de ambitie om met opdrachtgevers nieuwe projecten te realiseren. Wij komen het best tot ons recht bij het organiseren van het voortraject (planologische aspecten, bestemmingsplan, omgevingsvergunningen, effectieve SDE aanvragen etc) alsmede in de realisatie- en exploitatie fase.

Samenwerking Wind Solar en natuurorganisaties

 

Zonnepanelen worden doorgaans niet bijzonder gewaardeerd. Het neemt de zon weg van de ondergrond die daardoor kan verschralen. Om die reden zoekt Wind Solar de samenwerking met natuurorganisaties om samen de landschappelijke inpassing vorm te geven. Er wordt aandacht besteed aan biodiversiteit. Wind Solar heeft een stimuleringsprijs gewonnen van Ynnatura een natuurorganisatie van het Fryske Gea. Met deze prijs kan Wind Solar door een bioloog ontwerpen maken voor biotopen op en om de zonnevelden. Naast aandacht voor de natuur hecht Wind Solar veel waarde aan lokale draagkracht. Niet alleen omdat dit vanuit de overheid een voorwaarde is, maar ook omdat we in samenspraak met omwonenden tot creatieve en aansprekende projecten kunnen komen. Het betrekken van de bewoners levert vaak interessante input op die tot verrijking van plannen leidt. Het draagt bij aan inzicht en begrip.

Wind Solar project Blitsaerd

 

Wind Solar initieert in samenspraak met belanghebbenden de realisatie van zonneweides waar met zonnepanelen groene stroom wordt opgewekt. Wind Solar is aandeelhouder van de zonneweide in Blitsaerd welke in de entiteit Blitsaerd Solar BV zal worden gerealiseerd en geëxploiteerd. In de woonwijk Blitsaerd worden ca. 15.000 zonnepanelen aangelegd die samen ca. 5MW aan duurzame stroom opwekken. Meer dan voldoende voor de hele wijk. Sterker nog meer dan genoeg voor minstens 1.500 gezinnen.

Meer informatie over Wind Solar

 

Momenteel lopen initiatieven in Leeuwarden, Lemmer en Nij Beets. Heeft u belangstelling voor zonneparken, biotopen of participatiemodellen? Heeft u een idee voor de realisatie van een zonnepark en wilt u onze ideeën horen?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij stellen onze energie en kennis graag beschikbaar!

Lid VSG
NEN
WBC