Wind Solar
Projecten

Wind Solar

Met onze ruime ervaring in circulair bouwen en een gezonde ambitie op het vlak van biobased bouwen en renewable energy is Wind Solar BV opgericht. Een solitaire entiteit welke onafhankelijk van Wind Groep de taak heeft meegekregen om waar mogelijk te participeren in projecten voor het opwekken van duurzame energie. We zijn betrokken bij diverse gebiedsontwikkelingen waar opwekking van zonne-energie ingepast wordt ten behoeve van het realiseren van aardgasloze woonwijken. Daarnaast nemen we initiatief om grondeigenaren te ontzorgen bij de realisatie van zonne-parken.

Wind Solar heeft de ambitie om met opdrachtgevers nieuwe projecten te realiseren. Wij komen het best tot ons recht bij het organiseren van het voortraject (planologische aspecten, bestemmingsplan, omgevingsvergunningen, effectieve SDE aanvragen etc) alsmede in de realisatie- en exploitatie fase.

Lid VSG
NEN
WBC