Meer woningen in groen bouwen noodzakelijk

 

Een opvallend bericht in de Cobouw en de Telegraaf: Minister Ollongren roept wethouders op meer woningbouw aan de randen van steden, in het groen toe te staan. “Met de huidige plannen, die voornamelijk over projecten binnen de stadsgrenzen gaan, redden we het niet”, zegt de minister in de Telegraaf.

 

Woningmarktdeskundigen en ontwikkelaars waarschuwen al langer dat het bouwtempo te laag ligt. In de Telegraaf zegt minister Ollongren dat ook zij zich zorgen maakt. Ze vreest voor een oplopend woningtekort als er niets gebeurt.

“Er moet meer bij, anders wordt het echt heel erg knellen.” Alleen woningen bouwen in de bebouwde kom, is volgens haar niet genoeg. “Het moet allebei. En binnenstedelijk én in het groen.” Bouwen in het groen, moet volgens de minister wel gepaard gaan met gasloos bouwen.

 

In de dagen volgend op dit artikel kwam veel discussie los. Wij hebben het met belangstelling gevolgd. Vooral omdat wij trots zijn op onze succesvolle gebiedsontwikkelingen in het groen. Mede op basis van die ervaring zijn van mening dat bouwen in het groen onder bepaalde voorwaarden heel goed kan. Als de capaciteit binnen de bebouwde kom onvoldoende is om in de vraag te voldoen dan zullen we buiten de lijnen moeten zoeken naar mogelijkheden.

 

Wind Groep heeft al een aantal mooie voorbeelden geleverd van woningbouwprojecten in een groene omgeving. Kijk bijvoorbeeld naar De Sanding bij De Wilgen. In een plangebied van 75HA groen staan slechts 170 woningen. Een unieke verhouding die mede resulteert in zeer veel ruimte voor vrije natuur en water. Weidse vergezichten en zeer hoogwaardig wooncomfort. Nu 20 jaar na realisatie is duidelijk bewezen dat de visie van destijds bijzonder goed uitpakt. Niet in de laatste plaats voor de natuur, die heeft onmiskenbaar een hoofdrol. De waardering van deze wijk is daardoor bovendien zeer hoog.

 

Een ander belangrijk voorbeeld is Blitsaerd Leeuwarden dat omgeven is door een prachtig natuurgebied, vlakbij de stad Leeuwarden. De ontwikkelaars van Wind Groep hebben samen met de gemeente en diverse natuurbeschermers een plan gemaakt, een plan passend in het landschap en bij de kwetsbare natuur. Een uniek gebied, dat zoveel mogelijk ongerept is gelaten en actief beheert wordt door het Fryske Gea. De natuur als buur is daar het thema. Landschappelijk inpassing en verantwoordelijkheid voor het beschermen van natuurwaarden worden op die manier succesvol uitgevoerd. Met de tijd wordt het gebied waardevoller en leidt dit zelfs tot nieuwe isotopen.

 

De volgende fase van Blitsaerd zal binnenkort (2018) op een vergelijkbare, hoogwaardige, wijze worden vormgegeven. Daarnaast hebben we in het project ruimte gereserveerd voor een zonneweide om op een duurzame manier in de energie te voorzien. Blitsaerd Solar heeft vergunning gekregen voor een veldopstelling met zonnepanelen welke voldoende energie genereert voor de hele woonwijk. De tweede fase van Blitsaerd zal daardoor geheel aardgasloos aangelegd worden. De bewoners van de eerste fase worden hier actief bij betrokken.

 

Momenteel werken we ideeën uit voor wederom een nieuw woongebied in het buitengebied van een dorp aan het IJsselmeer. Gezien de planologische status kunnen we daar nu nog niet over uitweiden maar wonen wordt ook hier met respect voor de natuur ingepast en de belangstelling is mede door woningkrapte groot. Ook deze wijk zal aardgasloos worden ingericht.

 

Wij zijn overtuigd van het belang om in de woonkernen en de bebouwde omgeving met oog voor leefbaarheid in te zetten op aanwas van wooncapaciteit, daarnaast weten wij dat projecten van enige schaal in het buitengebied in vele opzichten van waarde kunnen zijn, mits zeer zorgvuldig vormgegeven. Zeker nu.

Lid VSG
NEN
WBC