Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân

Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân is de pionier op het gebied van het promoten en bewerkstelligen van een fossielvrije maatschappij. Geen CO uitstoot meer. Geen fossiele brandstoffen meer. Duurzaam en samen. Er is een nauwe band met Urgenda en Marjan Minnesma. Aanjager en inspirator Bouwe de Boer heeft een indrukwekkend netwerk om zich heen verzamelt van Friese ondernemers en bestuurders die allemaal verbonden zijn in de ambitie om verduurzaming te versnellen. Er is een grote overlap en samenhang met VCF maar in de krachtenbundeling vinden mooie ontwikkelingen plaats.

 

Bouwe de Boer heeft ons geïnspireerd om in 2014 op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico een zonnepark te ontwikkelen. In 2020 is het park met een opgesteld vermogen van 5MW zonnestroom gerealiseerd. Het is onderdeel van onze onderneming geworden. Daarmee zijn we ook actief lid van deze vereniging.

 

Meer informatie over FFFFF op www.fossylfrij.frl

Klik hier voor meer informatie over ons zonnepark.

Lid VSG
NEN
WBC