Blitsaerd Solar

Blitsaerd Solar BV is opgericht om vorm te geven aan het idee van Wind Groep BV om een zonneweide te bouwen nabij de woonwijk Blitsaerd in Leeuwarden. Toen in 2014 het idee aan de orde kwam liepen we nog een beetje voor de muziek uit. Er waren in die periode nog maar weinig parken gerealiseerd. Het was op meerdere fronten pionieren. We zijn er echter in geslaagd om in eigen beheer het park te ontwikkelen, te bouwen en te exploiteren. Na jaren van voorbereiding is de bouw juli 2020 gestart en kon op 14 december 2020 de stekker worden ingeplugd. Blitsaerd Solar BV produceert met 14.820 panelen momenteel 5 MW aan zonnestroom. 

 

Blitsaerd Solar is om meerdere redenen bijzonder. Met dit project hebben we een actueel en duurzaam aspect weten toe te voegen aan het gebied waarmee we bijdragen aan de energietransitie. Bovendien is de bijzondere verhouding van bebouwd oppervlak en natuurontwikkeling bepaald noemenswaardig. Het gebied van 6HA is voor 3,3HA bebouwd. Rondom het park ligt een zone van bijna 2HA die beschikbaar is voor de aanleg van biodiversiteit. De komende jaren zal het park vanaf de woonwijk grotendeels aan het oog worden onttrokken door groenbuffers. Met bomen, struiken en vegetatie zal een nieuw en eigen natuurgebied ontstaan.

 

Kenmerken van ons zonnepark

- plangebied 6HA

- bebouwd oppervlak 3,3HA

- 14.820 panelen

- 5MW aan zonnestroomproductie

- besparing van 2.400 ton aan CO2

- 2HA natuurontwikkeling en aanleg biodiversiteit.

 

Hieronder tref je beelden aan van de bouw van het veld.

 

Bekijk film aanleg natuurstrook Blitsaerd Solar

Bekijk de film van de bouw van het zonnepark Blitsaerd Solar.

Lid VSG
NEN
WBC