Hof van Holland (In ontwikkeling)

Aan de noordrand van Lemmer ligt een prachtig weids gebied tussen de RWZI van het Wetterschip en de Straatweg ligt een zone die sinds jaar en dag bedoeld is voor de stedenbouwkundige Noordelijke Afronding van Lemmer.  Een strook die bij uitstek een kans biedt voor Lemmer om zich met wonen aan het water uit te breiden en ruimte te bieden aan de inwoners die in het dorp niet vinden wat ze zoeken maar Lemmer niet willen verlaten.

 

Poort naar Friesland

In de voorbije jaren zijn meerdere plannen opgetekend om een antwoord te geven op de lokale en regionale vraag. Door de jaren heen is de positie van Lemmer als poort naar Friesland alleen maar belangrijker geworden. De verschuiving van Amsterdam naar Almere en Lelystad zet door naar het noorden. In Lemmer wonen al decennia lang mensen die in het Westen werken. Het is dan ook belangrijk voor Lemmer om haar woning aanbod aantrekkelijk te houden en in te spelen op demografische ontwikkelingen. Deze ambitie is in Lemmer onmogelijk volledig te ondervangen in verdichting of vervanging binnen de bebouwde kom.

 

Het gebied “Hof van Holland” ten noorden van de Wielewei in Lemmer is vanaf het begin van deze eeuw door de provincie en de gemeente in de beleidsdocumenten aangemerkt als een geschikte locatie voor woningbouw. Het gebied maakt wonen aan open vaarwater mogelijk  (staande-mast route naar De Brekken en het IJsselmeer).

 

   

 

Plannen zijn bekend

Medio 2021 zijn medewerkers van de gemeente en Wind Groep (namens de eigenaar van het gebied, De Kompanjon BV) samen met een stedenbouwkundig bureau begonnen met het werken aan een stedenbouwkundig plan voor een invulling van het gebied. Er zijn nu twee denkrichtingen uitgewerkt voor een mogelijke invulling. 

 

De denkrichtingen en het achtergrondmateriaal zullen ook ter inzage worden gelegd via de gemeente. Ook via die weg kunt u uw mening doorgeven. In de komende weken zullen we een informatiebijeenkomst organiseren om de plannen mondeling toe te lichten. Dat zal op deze website bekend worden gemaakt en via de kanalen van de gemeente. Na 1 juni zullen we samen met de gemeente de balans opmaken van de ontvangen reacties en  een keuze voorbereiden tussen de beide denkrichtingen die we dan verder gaan uitwerken.

 

Verwachte start verkoop eind 2023

 

Lid VSG
NEN
WBC