Hof van Holland (In ontwikkeling)

 Aan de noordrand van Lemmer ligt een prachtig weids gebied tussen de RWZI van het Wetterschip en de Straatweg ligt een zone die sinds jaar en dag bedoeld is voor de stedenbouwkundige Noordelijke Afronding van Lemmer.  Een strook die bij uitstek een kans biedt voor Lemmer om zich met wonen aan het water uit te breiden en ruimte te bieden aan de inwoners die in het dorp niet vinden wat ze zoeken maar Lemmer niet willen verlaten.

 

Poort naar Friesland

In de voorbije jaren zijn meerdere plannen opgetekend om een antwoord te geven op de lokale en regionale vraag. Door de jaren heen is de positie van Lemmer als poort naar Friesland alleen maar belangrijker geworden. De verschuiving van Amsterdam naar Almere en Lelystad zet door naar het noorden. In Lemmer wonen al decennia lang mensen die in het Westen werken. Het is dan ook belangrijk voor Lemmer om haar woning aanbod aantrekkelijk te houden en in te spelen op demografische ontwikkelingen. Deze ambitie is in Lemmer onmogelijk volledig te ondervangen in verdichting of vervanging binnen de bebouwde kom.

 

 

Wind Groep is van mening dat bouwen in een uitbreidingsgebied mogelijk moet zijn mits dat op verantwoorde wijze plaatsvindt. Wind Groep heeft ervaring met grootschalige uitbreidingsgebieden en heeft aangetoond dat te doen met respect voor stakeholders waarbij de natuur niet in de laatste plaats een hoofdrol speelt.

 

Concept Solarveld
Concept Zonnepark

Voor de ontwikkeling van de Noordelijke Afronding die inmiddels de projecttitel Hof van Holland heeft, is contact gelegd met het Wetterskip Fryslân. Binnen de contouren van de RWZI ter plaatse van enkele archeologische vindplaatsen zijn wij voornemens om een zonnepark aan te leggen. Naar het voorbeeld in Leeuwarden bij ons project Blitsaerd waar wij in 2019 een park gaan aanleggen van ca. 3,5HA en 4,5MW aan vermogen. Voor Lemmer hebben wij in samenwerking met het Wetterskip en onder afstemming met Provincie en Gemeente het idee gelanceerd om de zuivering volledig te laten draaien op zonne-energie en tevens meer dan 800 huishoudens van 100% lokaal opgewekte groene stoom te voorzien. Daarvoor is een veld ontworpen van ca. 2,5HA dat de RWZI omarmt en haar aan het zicht onttrekt. Een ambitie die past bij deze tijd en het mede mogelijk maakt om op enig moment de beoogde woonwijk Hof van Holland gasloos te realiseren en haar bewoners kan laten participeren.

 

Concept Zonnepark en Uitbreiding

Gemeente DFM is in beginsel positief over het initiatief. De locatie is door de gemeente en door de provincie aangewezen als uitbreidingsgebied. Het is opgenomen in de structuurvisie. Analyses van de marktontwikkelingen en procedures bepalen momenteel het tempo en dat hebben we te respecteren. Friesland worstelt met de statistische visie op de demografische ontwikkeling van de provincie. Decennia lang heeft Lemmer laten zien dat het een eigen dynamiek heeft op de woningmarkt. De extreem hoge prijzen voor vrijstaande woningen aan het water toont het resultaat van vraag en aanbod. Er is te weinig keuze. Wind Groep voorstaat een ontwikkeling met een breed aanbod. Ruimte voor starters maar ook veel aandacht voor de fitte 60 plusser bungalows op relatief kleine kavels met alle voorzieningen op de begane grond, camper onder de carport, een bescheiden onderhoudsarme tuin en een sloep aan de steiger. Een aantrekkelijk beeld dat op dit moment ontbreekt in het spectrum van Lemmer en ook op de schaal van Friesland dun gezaaid is. Uiteraard is het evident dat ook de geslaagde ondernemers van Lemmer hun plek aan het water kunnen vinden op een riante kavels met veel mogelijkheden.

 

Er is al veel belangstelling voor deze ontwikkelingen. Zowel op de zonneweide als op het idee van wonen in Hof van Holland wordt positief gereageerd.

 

Wilt u meer weten over de zonne- energie of over de ideeën rond Hof van Holland neem dan contact met ons op.

Lid VSG
NEN
WBC