Gasloos bouwen vanaf 1 juli 2018

Met de bestaande gasaansluitplicht (gaswet) hebben netbeheerders, zoals Liander en Stedin, nog de wettelijke taak om kleinverbruikers en grootverbruikers te voorzien van een aansluiting op het gastransportnet. Deze gasaansluitplicht vervalt op 1 juli 2018.

 

Het vervallen van deze wet heeft grote gevolgen voor nieuwbouw. Door de wetswijziging komt er een verbod om nieuwbouwwoningen, waarvoor de vergunning is aangevraagd na 1 juli 2018, aan te sluiten op het gasnet. Er zal dus gasloos gebouwd moeten worden.

 

Het is van belang dat u daar rekening mee houdt ook als u al een kavel gekocht heeft, maar nog geen omgevingsvergunning verkregen heeft voor uw nieuw te bouwen woning!

 

Wind Groep is al langere tijd bezig om haar ontwikkelingen te verduurzamen en bij te dragen aan de transitie. Een mooi voorbeeld hiervan is de tweede fase van woonwijk Blitsaerd in Leeuwarden. In dit project is ruimte gereserveerd voor een zonneweide om op een duurzame manier in de energie te voorzien. Blitsaerd Solar heeft vergunning gekregen voor een veldopstelling met zonnepanelen welke voldoende energie genereert voor de hele woonwijk alsmede een deel van Kammingaburen. Niet alleen kan daardoor de tweede fase van Blitsaerd geheel aardgasloos aangelegd worden, ook de bewoners van de eerste fase kunnen meedoen om hun stroomverbruik duurzaam te regelen.

 

 

 

Ons bedrijf Wind Solar heeft de ambitie om met opdrachtgevers nieuwe projecten te realiseren. Wij komen het best tot ons recht bij het organiseren van het voortraject (planologische aspecten, bestemmingsplan, omgevingsvergunningen, effectieve SDE aanvragen etc) alsmede in de realisatie- en exploitatie fase.

 

Wind Solar is autonoom en zal onafhankelijk van derden de belangen van de grondeigenaar behartigen. Wind Solar BV is uw betrouwbare partner voor de realisatie van zonneparken zowel op daken als in veldopstellingen.

 

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over dit artikel.

Lid VSG
NEN
WBC