Wind Solar BV

Met onze ruime ervaring in circulair bouwen en een gezonde ambitie op het vlak van biobased bouwen en renewable energy is de oprichting van Wind Solar BV een logische stap. Het voegt iets toe aan ons familiebedrijf.

We zijn betrokken bij diverse gebiedsontwikkelingen waar opwekking van zonne-energie ingepast wordt ten behoeve van het realiseren van aardgasloze woonwijken. Daarnaast nemen we initiatief om grondeigenaren te ontzorgen bij de realisatie van zonne-parken.

 

Wind Solar heeft de ambitie om met opdrachtgevers nieuwe projecten te realiseren. Wij komen het best tot ons recht bij het organiseren van het voortraject (planologische aspecten, bestemmingsplan, omgevingsvergunningen, effectieve SDE aanvragen etc) alsmede in de realisatie- en exploitatie fase.

 Wind Solar is autonoom en zal onafhankelijk van derden de belangen van de grondeigenaar behartigen. Wind Solar BV is uw betrouwbare partner voor de realisatie van zonneparken zowel op daken als in veldopstellingen.

Lid VSG
NEN
WBC