Nij Beets
Zonnepanelenveld

Zonnepark Nij Beets

Wind Groep besteedt in haar projecten aandacht aan door letterlijk ruimte te geven aan natuurontwikkeling. Dat is in diverse projecten bijzonder goed gelukt. Daarbij zoeken we actief de samenwerking met partners als Ynnatura.

Recent mochten wij van de stichting een voucher in ontvangst nemen ter stimulering van de ontwikkeling van biodiversiteit in onze projecten. Een prachtig initiatief! Peter de Boer van Faunax kreeg daarmee de ruimte om met ons mee te denken over mogelijkheden van natuurontwikkeling bij een door ons te ontwikkelen zonnepark bij Nij Beets. Nu is er veel discussie over de invloed van zonnepanelenvelden op de natuurontwikkeling. De ondergrond verschraalt en het landschap verhardt, zo horen we vaak. Daarom is het goed dat er provinciale en gemeentelijke richtlijnen zijn, die handvaten geven om zorgvuldig aandacht te besteden aan de landschappelijke inpassing. 

Peter heeft voor genoemd zonnepark een ontwerp gemaakt waarmee niet alleen de richtlijnen ruimschoots worden gehaald. In overleg met Dorpsbelang, de lokale energiecorporatie en de gemeente Opsterland is het uiteindelijke plan tot stand gekomen. De bedoeling is dat het concept, dat voorziet in het faciliteren van enkele bouwkavels, de productie van 2MW duurzame stroom en de ontwikkeling van biodiversiteit, samen met het dorp wordt gerealiseerd. Als Wind Groep zijn we zeer tevreden over dit resultaat. 

Ontwerp zonnepark Nij Beets

Lid VSG
NEN
WBC