Lidmaatschap Stichting Ynnatura

Sinds de oprichting in 1995 is Wind Groep is lid van de Stichting Ynnatura. Deze zusterorganisatie van It Fryske Gea mobiliseert en inspireert bedrijven in Friesland om actief bij te dragen aan het behoud van het Friese landschap, de natuur en de leefomgeving. Samen met tientallen andere bedrijven zetten we daadwerkelijk de schouders onder de ontwikkeling van biodiversiteit en initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

 

Middels Ynnatura is ons zonnepark in Leeuwarden verrijkt met gebiedseigen Knotwilgen. Deze zijn eigenhandig gepoot uit wilgentenen die door It Fryske Gea elders zijn gesnoeid. Circulair bij uitstek. Daarnaast is Ynnatura en IFG door ons betrokken bij menig gebiedsontwikkeling van ons bedrijf. Woonwijken ‘De Sanding’ bij Drachten en ‘Blitsaerd’ in Leeuwarden zijn daar zeer goede voorbeelden van.

 

Meer informatie over Ynnatura op www.ynnatura.nl
Meer informatie over natuurwijk De Sanding op www.windgroep.nl/de-sanding

Lid VSG
NEN
WBC