Het boek over De Sanding

Toen het project De Sanding tot realisatie was gekomen, ontstond het idee om een boek samen te stellen. Een boek dat in woord en beeld recht doet aan de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere project. 

 

De tekst, in de vorm van gedichten, is van Harmen Wind, de in 2010 overleden broer van Hendrik Wind. Beide broers verstaan de kunst van creatie. Samen hebben ze later nog een boek gemaakt getiteld 'De Natuur als Buur' over het project Blitsaerd in Leeuwarden. Het zijn unieke documenten geworden waarin het bijzondere schrijftalent van Harmen tot de verbeelding spreekt en ons credo Dromen, Denken, Doen op treffende wijze verwoord wordt. Het is een boek dat zich niet van kaft tot kaft laat lezen maar dat bij uitstek willekeurig opengeslagen kan worden.

 

De boeken worden beschikbaar gesteld aan bewoners van 'onze' projecten en vormen een blijvend naslagwerk waarin intenties, motivatie, verantwoordelijkheid, creativiteit, bevlogenheid en volhardendheid als voorwaarden voor succes door alle betrokkenen herkenbaar zijn terug te vinden. Het hoort bij de woning op de plek in het project en wordt veelal doorgegeven aan opvolgende bewoners.

 

Woon je in De Sanding of in Blitsaerd en wil je een exemplaar ontvangen? Neem dan contact met ons op.

 

 

Lid VSG
NEN
WBC